Python İle Sayı Tek Mi Çift Mi

2020-04-08 22:07:46

Python İle Sayı Tek Mi Çift Mi

python ile sayı tek mi çift mi bulma işlemi
#Dışarıdan bir sayı girişi yapıyoruz.
sayi = int(input("Bir sayı giriniz: "))
#Ardından if else kodu ile çift mi yoksa tek mi olduğunu sorgulatıyoruz. Eğer 2'ye bölünüyorsa çifttir. Bölünmüyorsa tektir.
if (sayi % 2) == 0:
print(sayi,"sayısı çifttir.")
else:
print(sayi,"sayısı tektir.")​
Cevap Yazmak İçin Giriş Yapınız..