Python Kelimeyi Tersten Yazdırma

2020-04-08 22:05:56

Python Kelimeyi Tersten Yazdırma

Python ile cümleyi veya kelimeyi tersten yazdırma işlemi
#coding=utf-8
duzyazi = input("Lütfen cümle veya kelime giriniz: ")
tersyazi = ""
def tersalma(yazi, ters):
for i in range(len(yazi) - 1, -1, -1):
ters = ters + yazi[i]
return ters
terscevrilmisversiyonu = tersalma(duzyazi, tersyazi)
print("Ters Çevrilmiş Hali: {} ".format(terscevrilmisversiyonu))​
Cevap Yazmak İçin Giriş Yapınız..