Php PDO İnsert

2020-03-31 22:58:43
Php PDO ile veri ekleme (insert) işlemi.Pdo kullanarak veri ekleme nasıl yapılır ? 
$query = $db->prepare("INSERT INTO uyeler SET
uye_kadi = ?,
uye_sifre = ?,
uye_eposta = ?");
$insert = $query->execute(array(
     "Özkan Arıcı", "11223344", "ozkanarici1@gmail.com"
));
if ( $insert ){
    $last_id = $db->lastInsertId();
    print "insert işlemi başarılı!";
}​
Şeklinde kullanarak veri tabanına veri ekleme işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz
Cevap Yazmak İçin Giriş Yapınız..