Php PDO Select

2020-03-31 22:56:55
Php pdo ile veri çekme (select) işlemi yapımı.Php PDO ile veri nasıl çekilir ?
$query = $db->query("SELECT * FROM uyeler", PDO::FETCH_ASSOC);
if ( $query->rowCount() ){
     foreach( $query as $row ){
          print $row['kulanici_adi']."<br>";
     }
}​
Şeklinde kullanarak kolayca veri çekme işlemini gerçekleştirebilirsiniz
Cevap Yazmak İçin Giriş Yapınız..