Php Rastgele Sayı Üretimi

2020-04-12 19:47:28
Php rastgele sayı üretimi.Php ile rastgele sayı üretme
srand ((double)microtime()*1000000);
$sayi=rand(5,8); //burada 5 ile 8 arası sayı üretiliyor.
echo $sayi;​
rand() fonksyionunu kullanarak sayı üretimini gerçekleştirdik
Cevap Yazmak İçin Giriş Yapınız..