Java Elemanları Küçükten Büyüğe Sıralama

2020-03-17 06:19:11
Arrays.sort Metodu İle Dizi İçindeki Elemanları Küçükten Büyüğe Sıralama
package dizi_olusturma;

import java.util.Arrays; //paketi import etmeli kod çalışması için

public class array_sort_dizi_sıralama {

  public static void main(String[] args) 
  {
    int dizim []= {1,8,6,4,3,7,1};
    Arrays.sort(dizim);//Dizimi 'küçükten büyüğe' sırala dedik
    for(int i=0; i
Cevap Yazmak İçin Giriş Yapınız..