C# Dosya İşlemleri - Dosyadan Veri Okuma

2020-03-30 22:11:28
C# Dosya İşlemleri - Dosyadan Veri Okuma.C# dosyadan veri okuma nasıl yapılır ?Metin dosyasından veri okumak için StreamReader nesnesi kullanılmaktadır
 FileStream fileStream= new FileStream(dosyayolu, FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.ReadWrite);
      //dosyadan satır satır okuyup textBox içine yazıdırıyoruz
      using (StreamReader reader = new StreamReader(fileStream))
      {
        while (true)
        {
          string satir = reader.ReadLine();
          textBox.Text += satir + "\n"; // satır ve yeni satır(\n)
          if (satir == null) break;
        }
        reader.Close();
      }
      fileStream.Close();​
Cevap Yazmak İçin Giriş Yapınız..