C# Metni Hecelere Ayırma

2020-04-05 16:02:34
C# ile metni hecelere ayırma işlemi.C# metin parçalama.Türkçe dil kurallarına dikkat ederek hecelere ayırma
public string HecelereAyir(string cumle)
    {
      const string sesliHarfler = "aeıioöuüAEIİOÖUÜ";
      const string sessizHarfler = "bçdfgğhjklmnprsştvyzBÇDFGĞHJKLMNPRSŞTVYZ";
      const string karakterler = ("., ;\'!?\"");
      cumle = (cumle + " ");
      string hecele = "";
      int a = 1;

      baslangic:

      for (int i = a; (i <= cumle.Length); i++)
      {
        //Önce karakterleri kontrol et. Eğer boşluk varsa döngüyü tekrar çalıştır
        if (((karakterler.IndexOf(cumle.Substring((i - 1), 1), 0) + 1) > 0))
        {
          // boşluk ise direkt başa dön 
          hecele = (hecele + cumle.Substring((a - 1), 1));
          a++;
          goto baslangic;
        }

        if (((sessizHarfler.IndexOf(cumle.Substring((i - 1), 1), 0) + 1) > 0))
        {
          // ilk harf sessiz 
          if (((sesliHarfler.IndexOf(cumle.Substring(i, 1), 0) + 1) > 0))
          {
            // ikinci harf sesli 
            if (((sessizHarfler.IndexOf(cumle.Substring((i + 1), 1), 0) + 1) > 0))
            {
              // Üçüncü harf sessiz 
              if (((sesliHarfler.IndexOf(cumle.Substring((i + 2), 1), 0) + 1) > 0))
              {
                // dördüncü harf sesli ise ilk iki harf hecedir. 
                hecele = (hecele + (cumle.Substring((a - 1), 2) + "-"));
                a += 2;
                goto baslangic;
              }

              if (((sessizHarfler.IndexOf(cumle.Substring((i + 2), 1), 0) + 1) > 0))
              {
                // dördüncü harf te sessiz 
                if (((sesliHarfler.IndexOf(cumle.Substring((i + 3), 1), 0) + 1) > 0))
                {
                  // 5.harf sesli ise ilk 3 harf hecedir. 
                  hecele = (hecele + (cumle.Substring((a - 1), 3) + "-"));
                  a += 3;
                  goto baslangic;
                }

                if (((sessizHarfler.IndexOf(cumle.Substring((i + 3), 1), 0) + 1) > 0))
                {
                  // 5.harf sessiz ise ilk 4 harf hecedir. 
                  hecele = (hecele + (cumle.Substring((a - 1), 4) + "-"));
                  a += 4;
                  goto baslangic;
                }
              }
            }

            if (((sesliHarfler.IndexOf(cumle.Substring((i + 1), 1), 0) + 1) > 0))
            {
              // Üçüncü harf sesli ise ilk iki harf hecedir. 
              hecele = (hecele + (cumle.Substring((a - 1), 2) + "-"));
              a += 2;
              goto baslangic;
            }
          }

          if (((sessizHarfler.IndexOf(cumle.Substring(i, 1), 0) + 1) > 0))
          {
            // ikinci de sessiz ise ilk 4 harf hecedir. 
            hecele = (hecele + (cumle.Substring((a - 1), 4) + "-"));
            a += 4;
            goto baslangic;
          }
        }

        if (((sesliHarfler.IndexOf(cumle.Substring((i - 1), 1), 0) + 1) > 0))
        {
          // ilk harf sesli 
          if (((sessizHarfler.IndexOf(cumle.Substring(i, 1), 0) + 1) > 0))
          {
            // ikinci harf sessiz 
            if (((sessizHarfler.IndexOf(cumle.Substring((i + 1), 1), 0) + 1) > 0))
            {
              // Üçüncü harf sessiz. 
              if (((sesliHarfler.IndexOf(cumle.Substring((i + 2), 1), 0) + 1) > 0))
              {
                // Dördüncü harf sesli ise ilk iki harf hecedir. 
                hecele = (hecele + (cumle.Substring((a - 1), 2) + "-"));
                a += 2;
                //   goto baslangic;
              }

              if (((sessizHarfler.IndexOf(cumle.Substring((i + 2), 1), 0) + 1) > 0))
              {
                // dördüncü harf te sessiz ise ilk üç harf hecedir. 
                hecele = (hecele + (cumle.Substring((a - 1), 3) + "-"));
                a += 3;
                goto baslangic;
              }
            }

            if (((sesliHarfler.IndexOf(cumle.Substring((i + 1), 1), 0) + 1) > 0))
            {
              // Üçüncü harf sesli.Bu durumda ilk harf hece demektir. 
              hecele = (hecele + (cumle.Substring((a - 1), 1) + "-"));
              a++;
              goto baslangic;
            }
          }
        }
      }
      return hecele;
    }​

 textBox2.Text = HecelereAyir(textBox1.Text);
​
Cevap Yazmak İçin Giriş Yapınız..