Asp Mysql Bağlantısı

2020-03-28 23:23:44
Asp ile mysql veritabanı bağlantısı kurma
private void MySqlBağlantı()

{

MySqlConnection baglantı = new MySqlConnection(“server=adres(localhost); user id=Database_KulAdi;password=Database_KulSifre; database=Database_Adı; pooling=false;“);

baglantı.Open();

MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(“SELECT* Tablo“, baglantı);

MySqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();

while (dr.Read())

{

Response.Write(dr[0].ToString());

}

dr.Close();

baglantı.Close();​
Cevap Yazmak İçin Giriş Yapınız..