Asp ile dosya silmek

2020-04-28 21:08:35
Asp ile dosya silme işlemi.Asp ile dosya nasıl silinir.Asp dosya işlemleri
Bunun için DeleteFile( dosya ) özelliği kullanılır
<%
   dim fs
   set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

   fs.CreateTextFile("c:\test.txt",True)

   if fs.FileExists("c:\test.txt") then
     fs.DeleteFile("c:\test.txt")
   end if

   set fs=nothing
%>​
Cevap Yazmak İçin Giriş Yapınız..