Asp ile dosya oluşturmak

2020-04-28 21:07:26
Asp ile dosya oluşturma işlemi.Asp ile dosya nasıl oluşturulur.Asp ile dosya işlemleri 
Bunun için Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") objesi kullanırız:

<%
   dim fs,fname

   set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
   set fname=fs.CreateTextFile("c:\Inetpub\wwwroot\test.txt",true)

   fname.WriteLine("Merhaba Dünya!")
   fname.Close

   set fname=nothing
   set fs=nothing
%>​
Cevap Yazmak İçin Giriş Yapınız..