Python Veritabanı İşlemleri Ekle/Sil/Güncelle/Listele Yazılım Dilleri
Python Veritabanı İşlemleri Ekle/Sil/Güncelle/Listele

Python ile sqlite veritabanı işlemleri ekleme/silme/güncelleme ve listeleme yapımı nasıl yapılır görelim.Öncelikle veritbanımıza bağlanıyoruz daha sonra diğer işlemlerimizi yapıyoruz

Python Veritabanı İşlemleri 

import sqlite3 as db
 
class veritabani:
  def __init__(self):
    self.vt = db.connect('veritabani2.db')
    self.im =self.vt.cursor()
 
  def olustur(self):
    self.im.execute("""CREATE TABLE IF NOT exists kullanicilar(ad,soyad,numara,vize,final,gecmenot)""")
 
  def ekle(self):
    self.ad= raw_input("Adınız :")
    self.soyad= raw_input("Soyadınız :")
    self.numara= raw_input("Numara :")
    self.vize=float( raw_input("vize :"))
    self.final= float(raw_input("Final :"))
    self.gecmenot =(self.vize *0.3)+(self.final*0.7)
    self.im.execute("INSERT INTO kullanicilar (ad,soyad,numara,vize,final,gecmenot) VALUES(?,?,?,?,?,?)",(self.ad,self.soyad,self.numara,self.vize,self.final,self.gecmenot))
    self.vt.commit()
 
  def sil(self):
    self.silinecek = raw_input("Silinecek Numarayı gir : ")
    self.im.execute("DELETE from kullanicilar where numara=?",(self.silinecek))
    self.vt.commit()
  def guncelle(self):
    self.simdiki=raw_input("Guncellenecek no :")
    self.sonraki=raw_input("Ne olsun :")
    self.im.execute("UPDATE kullanicilar SET numara=? WHERE numara=?",(self.sonraki,self.simdiki))
    self.vt.commit()
  def listele(self):
    self.im.execute("SELECT * FROM kullanicilar where gecmenot<60")
    yazdir1= self.im.fetchall()
    print "Kalanlar:"
    print (yazdir1)
 
    yazdir2= self.im.execute("SELECT * FROM kullanicilar WHERE gecmenot>60")
    yazdir2=self.im.fetchall()
    print "Geçenler"
    print (yazdir2)
deneme = veritabani()
deneme.olustur()
 
while True:
  print "--İslem Secin--"
  print ("1-Ekle\n2-Sil\n3-Guncelle\n4-Listele\n0-Çıkış")
  islem = input("Seçiminiz : ")
  if(islem==1):
    deneme.ekle()
  elif(islem==2):
    deneme.sil()
  elif(islem==3):
    deneme.guncelle()
  elif(islem==4):
    deneme.listele()
Ekleyen : Özkan Arıcı
Eklenme Tarih : 2020-03-23 00:32:11
Görüntülenme : 97

Yorumlar (0)


Yeni Yorum Ekle


Yorum yazmak için giriş yapınız..